Energiatodistus

Energiatodistus on yhteisesti sovittu vertailutyökalu, jonka avulla rakennuksen energiatehokkuutta voidaan helposti verrata muihin vastaaviin rakennuksiin. Energiatodistuksessa ilmoitetaan laskennallinen energiamäärä, joka tarvitaan rakennuksen tarkoitustaan vastaavaan käyttöön. Energiatehokkuuden perusteella kiinteistölle määritellään energialuokka asteikolla A-G, jotta energiatehokkuuden arviointi ja vertaaminen muihin vastaaviin rakennuksiin olisi mahdollista. 

Energiatodistus on lakisääteinen rakennusta tai sen osaa myytäessä tai vuokrattaessa, muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. 

Energiatodistus on aina rakennuskohtainen, ei esimerkiksi asuntokohtainen.

Energiatodistus on ollut Suomessa käytössä vuodesta 2008 uudisrakentamisessa sekä vuodesta 2009 yli 6 asunnon vanhoissa rakennuksissa.

Viimeisin lainsäädäntö on vuodelta 2018.

Energiatodistuksen tekeminen vaatii aina laatijan paikalla käynnin.

Ota yhteyttä

Energiaselvitykset

Energiaselvitys tarvitaan haettaessa uudisrakennukselle rakennuslupaa. Energiaselvitys tehdään suunnitelmien perustella. Energiaselvitystä varten tarvitaan arkkitehtipiirustukset, sekä tiedot rakennukseen suunnitellusta talotekniikasta.

Rakennusvalvonnalle tulee esittää tasauslaskelma, E-lukulaskelma, energiatodistus sekä itse energiaselvitys. 

Kun rakennus otetaan käyttöön, energiatodistus päivitetään vastaamaan toteutusta. 

 

Taloyhtiöille:

Suomen kerrostalokannan ilmanvaihto 1960-luvulta 2000-luvulle asti on toteutettu pääosin koneellisella poistolla. Näissä kerrostaloissa koneellisen poiston lämpöhäviöt ovat VTT:n tutkimuksen mukaan jopa 45% kokonaislämpöhäviöistä. Poistoilman lämpö voidaan nykytekniikalla ottaa tehokkaasti talteen ja palauttaa kiinteistön lämmitykseen.

Avullamme kerrostaloyhtiöt voivat laskea lämmöntalteenoton säästöpotentiaalin, sekä kilpailuttaa mahdollinen poistoilman lämmöntalteenoton toteutus.

Ota yhteyttä

Juhani Klint

040 413 4373

juhani@energiakaari.fi tai klint.juhani@gmail.com

 

Energiakaari Oy

Hämeenpuisto 39 A 27c, 33200 TAMPERE

Y-tunnus: 2528800-4